Čítárna - příběh knihy

Literárně-dramatický program

Čítárna se zrodila na základě poptávky knihovníků a učitelů po programech určených pro střední školy, které by dospívajícím mladým lidem a zejména maturantům přiblížily krásnou literaturu.

Díky ochutnávkám z doporučených knih mnohé z nich motivujeme ke čtení a příběhem knihy se snažíme obohatit životní příběh i studentů samotných.

Michaela Fišarová

• V rámci projektu Čítárna – příběh knihy, nabízíme společně s hereckým kolegou Miroslavem Reilem program pro gymnázia, střední školy a učební obory s maturitou.

• Celý program je koncipován jako fiktivní maturitní zkouška, při níž se studenti seznámí s vybraným autorem a jeho dílem.

• Divadelní zpracování cca 60minutové maturitní zkoušky obsahuje scénické čtení z díla a zajímavosti ze života autora včetně mnohých historických souvislostí.

• Publikum je aktivně vtaženo do průběhu probíhající maturitní zkoušky.

• Cílem projektu je seznámit studenty s literaturou k maturitě, poučit je, ale i pobavit.

• Díky přístupu, kterou Čítárna nabízí, si studenti lépe zapamatují sdělené informace a jsou tak motivováni ke čtení.

• Vystoupení je určeno pro školní auly, kulturní domy, kina, divadelní sály nebo jiná vhodná zařízení.

• Doporučeno pro 2. až 4. ročníky gymnázií, středních škol nebo učebních oborů s maturitou jako příprava k maturitní zkoušce z literatury.

Naše současná nabídka programu:

• Romain Rolland, Petr a Lucie - novela o smrti a lásce odehrávající se na konci 1.světové války

• Oscar Wilde, Obraz Doriana Graye - román s hororovými prvky obsahující nadčasové poselství o lidské sexualitě

• Franz Kafka, Proměna - povídka o symbolickém zobrazení osamělosti a bezradnosti

• Émile Zola, Nana - román o francouzské kurtizáně, jejím společenském vzestupu a následném úpadku

• Daniel Keyes, Růže pro Algernon - sci-fi novela o inteligenčním vzestupu a následném pádu mentálně retardovaného jedince

• Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce - vrcholné dílo barokní literatury hledající smysl lidského bytí

• James Clavell, Král Krysa - román z prostředí japonského zajateckého tábora

• Jerzy Kosiński, Nabarvené ptáče - příběh chlapce, který je rodiči poslán z města na venkov, aby prožil válku v bezpečí